Provozní řád, přihláška ke stravování

Přihláška

Přihláška ke stravování.doc - dokument ve formátu WORD

Provozní řád

 1. Rozvrh stravování

Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé, zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci. Každá skupina strávník má v jídelně vyhrazený prostor a stanovenou výdejní dobu k odběru stravy:

 • cizí strávníci: 11:00 - 11,45 hod
 • žáci ZŠ: 11:45 - 13:55 hod
 • do jídlonosičů: 11:00 - 11:45 hod
 • výdej obědů končí 13:55 hod

Vzhledem k velkému počtu dětí v 1.tříd důrazně upozorňujeme cizí strávníky na nutnost respektovat výdejní dobu obědů pro jednotlivé kategorie. Od 11:45 hod je hlavní prostor jídelny vyhrazen pouze pro žáky ZŠ.

 1. Přihláška ke stravování

Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku ve stravovací kanceláři školní jídelny. Uvedené údaje jsou použity do matriky školní jídelny dle §2, vyhlášky č.364/2005 o vedení dokumentace a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 1. Dozor v jídelně

Dozor v jídelně (zaměstnanci ŠJ a vychovatelky ŠD) dbá na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.

 1. Respektování řádu

Podle zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) stanoví ředitelka školní jídelny podmínky stravování - provozní řád. Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem a respektovat jednotlivé body. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - § 31, zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

 1. Nárok na stravu v době výuky

Podle vyhlášky č. 272/2021 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně provozních nákladů).

V případě onemocnění si neodhlášený strávník může první den nemoci vyzvednout objednaný oběd a přesnídávku do jídlonosiče (používání skleněných nádob je zakázané), který si rozloží na tác u výdejního místa ve stanovenou dobu: 11:15 –11:45 hod. Další dny nemoci lze odebírat stravu pouze za plnou cenu.

 1. Karta nebo čip  pro výdej stravy

Každý strávník si po zaplacení obědů (před začátkem měsíce) zakoupí kreditní kartu (cena 40 Kč) nebo čip (cena 85 Kč)  pro výdej stravy,  je povinen používat při odebírání stravy.

V případě zapomenutí kreditní karty poskytuje školní jídelna náhradní stravovací lístek:

 • pro žáky 1.tříd ve stravovací kanceláři,
 • ostatní strávníci si podle pokynů u terminálu sami vytisknou náhradní stravenku.

V průběhu každého měsíce je možné odebrat zdarma 2 náhradní stravenky, další jsou v ceně 2 Kč (částka je automaticky odečtena z účtu strávníka).

Poškozená kreditní karta se nesmí používat ve snímačích neboť dochází k poruchám těchto přístrojů. Strávník s poškozenou kartou je povinen zakoupit si kartu novou.

Použité kreditní karty nelze vracet a vyžadovat zpět zaplacenou částku 40 Kč.
Nepoškozené čipy lze vrátit a bude vyplacena zpět záloha 85 Kč.

 1. Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašování a odhlašování stravy na následující den (pondělí - pátek) lze telefonicky, na e-mail adrese, na webu, osobně u okénka ve stravovací kanceláři nebo přes internet. Vždy však do 13 hod.

Pro komunikaci po internetu je potřeba vyplnit přihlášku - viz stránka Komunikace po internetu - a odevzdat ji ve stravovací kanceláři.

 1. Objednávání - změna čísla obědů

Automaticky po zaplacení stravného. je přihlášen oběd č.1. Změnu čísla obědů lze provádět stravovací kartou ve snímači v jídelně nebo přes internet. Vždy však do 14 hod. (pondělí - pátek) na druhý následující den (např. v PO na ST, v ÚT na ČT atd.) a na další dny.

 1. Výběr jídel

Žáci od 11 let a ostatní strávníci si mohou vybrat ze tří jídel podle jídelního lístku:

 • 2 klasická jídla
 • 1 zeleninový salát s masem nebo rybou, šunkou, sýrem, vejcem a pečivem

Oběd č. 1 je po provedené platbě automaticky přihlášen bez objednávání. Přeobjednat si jídlo na č.2 nebo č.3 lze v objednávkovém terminálu nebo po internetu na druhý následující den.

 1. Výdejní okénka

Před odebráním stravy si každý strávník v kontrolním snímači zjistí jaké jídlo má objednané a podle toho se řadí k výdejnímu okénku č.1 nebo č.2. Oběd č.3 se vydává u okénka spolu s obědem č. 2

 1. Platba stravného

 

dotovaná cena (provozní náklady hradí stát)

plná cena (+ provozní náklady + DPH) 

svačina 

 

15,- Kč

žáci 7 – 10 let

32,- Kč

norma masa 70g

53,- Kč

žáci 11 – 14 let

34,- Kč

norma masa 80g

55,- Kč

žáci nad 15 let 

36,- Kč

norma masa 90g

57,- Kč

zaměstnanci ZŠ

norma masa 90g 

37,- Kč

cizí strávníci (jídlonosiče)

norma masa 100g 

75,- Kč

cizí strávníci (konzumace v jídelně) 

norma masa 100g 

78,- Kč

V ceně oběda je:

 • porce polévky,
 • hlavní jídlo,
 • podle jídelního lístku 1 porce zeleninového salátu (100g), nebo ovoce, případně 1 porce moučníku,
 • 1 sklenice nápoje (0,2L)

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě v době výdeje.

Platbu stravného je možné provádět těmito způsoby (vždy před začátkem měsíce):

 • povolením inkasa z účtu v jakékoliv bance
 • trvalým příkazem z účtu v jakékoliv bance
 • hotově ve stravovací kanceláři ŠJ
 1. Přeplatky

Přeplatky za odhlášené obědy během školního roku jsou u inkasní platby odečítány v následujícím měsíci, u trvalých příkazů jsou vráceny zpět na účet strávníka, uvedeného na přihlášce (po skončení školního roku - červenec).

Vrácení přeplatků žákům v hotovosti pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

 

Seznam alergenů

1 - obiloviny obsahující lepek

3 - vejce a výrobky z nich

4 - ryby a výrobky z nich

7 - mléko a výrobky z něj

8 - suché skořápkové plody

9 - celer a výrobky z něj

10 - hořčice a výrobky z ní

Dietní stravování dětí a žáků

Školní jídelna připravuje pro děti v MŠ a žáky ZŠ dietní stravu. ŠJ spolupracuje s kvalifikovanou nutriční terapeutkou, která garantuje  dietní stravování.

Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdravotním stavu.

U bezlepkové diety je zvýšená finanční norma na potraviny:

 • žáci 7-10 let: 35,-Kč
 • žáci 11-15 let: 37,-Kč
 • žáci nad 15 let: 39,-Kč

Provozní doba ve stravovací kanceláři

 • denně  11:00 - 13:50 hod

   

Osobní údaje strávníků - GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů". Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od   7 do 14 hod. Další informace poskytneme na telefonním čísle. 544 210 529, nebo na sjnovoli@volny.cz

1. 12. Iva

Zítra: Blanka

 

foot.png