Drobečková navigace

Úvod > Provoz > Provozní řád, přihláška ke stravování

Vnitřní řád, přihláška ke stravování

Přihláška
prihlaska ke stravování.doc

 

Vnitřní řád

 1. Rozvrh stravování

  Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé, zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci. Každá skupina strávník má v jídelně vyhrazený prostor a stanovenou výdejní dobu k odběru stravy:

  • cizí strávníci: 11:00 - 11,45 hod
  • žáci ZŠ: 11:45 - 13:55 hod
  • do jídlonosičů: 11:00 - 11:45 hod
  • výdej obědů končí 13:55 hod

  Vzhledem k velkému počtu dětí v 1.tříd důrazně upozorňujeme cizí strávníky na nutnost respektovat výdejní dobu obědů pro jednotlivé kategorie. Od 11:45 hod je hlavní prostor jídelny vyhrazen pouze pro žáky ZŠ.

 2. Přihláška ke stravování

  Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku ve stravovací kanceláři školní jídelny. Uvedené údaje jsou použity do matriky školní jídelny dle §2, vyhlášky č.364/2005 o vedení dokumentace a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s nařízením EP a Rady EU č.2016/679
  (GDPR) zpracovává ŠJ osobní údaje na základě plnění právní povinnosti a z důvodu oprávněného zájmu správce. Údaje mohou být předány na základě 
  vyžádání správním orgánům ke kontrolní činnosti. Údaje budou zpracovávány po dobu využívání poskytovaných služeb + 12 měsíců po ukončení z důvodů doložení kontrolním orgánům. Strávník má právo vzít souhlas se zpracováváním osobních údajů zpět písemným odvoláním doručeným statutárnímu orgánu organizace, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

 3. Dohled v jídelně

  Dohled v jídelně (zaměstnanci ŠJ a vychovatelky ŠD) dbá na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.

 4. Respektování řádu

  Podle zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) stanoví ředitelka školní jídelny podmínky stravování - provozní řád. Strávník je povinen seznámit se s vnitřním řádem a respektovat jednotlivé body. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - § 31, zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

 5. Nárok na stravu v době výuky

  Podle vyhlášky č. 272/2021 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně provozních nákladů).

  V případě onemocnění si neodhlášený strávník může první den nemoci vyzvednout objednaný oběd a přesnídávku do jídlonosiče (používání skleněných nádob je zakázané), který si rozloží na tác u výdejního místa ve stanovenou dobu: 11:00 –11:45 hod.
  Další dny nemoci lze odebírat stravu pouze za plnou cenu, tuto možnost je potřeba individuálně objednat tel. nebo e-mailem.

 6. Karta nebo čip  pro výdej stravy

  Každý strávník si po zaplacení obědů (před začátkem měsíce) zakoupí kreditní kartu (cena 40 Kč) nebo čip (cena 85 Kč)  pro výdej stravy a   je povinen používat tyto media při odebírání stravy.

  V případě zapomenutí kreditní karty poskytuje školní jídelna náhradní stravovací lístek:

  • pro žáky 1.tříd ve stravovací kanceláři,
  • ostatní strávníci si podle pokynů u terminálu sami vytisknou náhradní stravenku.

  V průběhu každého měsíce je možné odebrat zdarma 2 náhradní stravenky, další jsou v ceně 2 Kč (částka je automaticky odečtena z účtu strávníka).

  Poškozená kreditní karta se nesmí používat ve snímačích neboť dochází k poruchám těchto přístrojů. Strávník s poškozenou kartou je povinen zakoupit si kartu novou.

  Použité kreditní karty nelze vracet a vyžadovat zpět zaplacenou částku 40 Kč.
  Nepoškozené čipy lze vrátit a bude vyplacena zpět záloha 85 Kč.

 7. Přihlašování a odhlašování stravy

  Přihlašování a odhlašování stravy na následující prac.dny lze telefonicky, na e-mail adrese, na webu, osobně u okénka ve stravovací kanceláři nebo přes internet. Vždy však v prac.den do 13 hodna následující prac.den.

  Pro komunikaci po internetu je potřeba vyplnit přihlášku - viz stránka Komunikace po internetu - a odevzdat ji ve stravovací kanceláři.

 8. Objednávání - změna čísla obědů

  Automaticky po zaplacení stravného. je přihlášen oběd č.1. Změnu čísla obědů lze provádět stravovací kartou ve snímači v jídelně nebo přes internet. Vždy však do 14 hod. (pondělí - pátek) na druhý následující den (např. v PO na ST, v ÚT na ČT atd.) a na další dny.

 9. Výběr jídel

  Žáci od 11 let a ostatní strávníci si mohou vybrat ze tří jídel podle jídelního lístku:

  • 2 klasická jídla
  • 1 zeleninový salát s masem nebo rybou, šunkou, sýrem, vejcem a pečivem

  Oběd č. 1 je po provedené platbě automaticky přihlášen bez objednávání. Přeobjednat si jídlo na č.2 nebo č.3 lze v objednávkovém terminálu nebo po internetu na druhý následující den.

 10.  Dietní strava pro žáky se zdravotním omezením (dietní strava) připravuje školní jídelna bezlepkovou, bezmléčnou, bezvaječnou, diabetickou, histaminovou stravu ve spolupráci s nutričním terapeutem. Zákonný zástupce dodá lékařskou zprávu.
 11. Výdejní okénka

  Před odebráním stravy si každý strávník v kontrolním snímači zjistí jaké jídlo má objednané a podle toho se řadí k výdejnímu okénku č.1 nebo č.2. Oběd č.3 se vydává u okénka spolu s obědem č. 2

 12. Platba stravného

   

  dotovaná cena (provozní náklady hradí stát)

  plná cena (+ provozní náklady + DPH) 

  svačina 

   

  18,- Kč

  žáci 7 – 10 let

  dietní strava

   

  32,- Kč

  35,- Kč

  norma masa 70g

  68- Kč

  žáci 11 – 14 let
  dietní strava

  34,- Kč
  37,- Kč

  norma masa 80g

  70,- Kč

  žáci nad 15 let 

  dietní strava 

   

  36,- Kč

  39,- Kč
  norma masa 90g

  72,- Kč

  zaměstnanci ZŠ

  norma masa 90g 

  78,- Kč   (- příspěvek zaměstnavatele, FKSP)

  cizí strávníci (jídlonosiče)

  norma masa 100g 

  80,- Kč

  cizí strávníci (konzumace v jídelně) 

  norma masa 100g 

  83,- Kč

  V ceně oběda je:

  • porce polévky,
  • hlavní jídlo,
  • podle jídelního lístku 1 porce zeleninového salátu (100g), nebo ovoce, případně 1 porce moučníku,
  • 1 sklenice nápoje (0,2L)

  Jídlo je určeno k okamžité spotřebě v době výdeje, školní jídelna odpovídá za hygienickou nezávadnost stravy do 15 min. od jejího vydání do jídlonosiče.
  Dle vyhlášky MZ č.137/2004 §25 odst.2 má být oběd spotřebován do 4 hod po naplnění jídlonosiče.

  Platbu stravného je možné provádět těmito způsoby (vždy před začátkem měsíce):

  • povolením inkasa z účtu v jakékoliv bance
  • trvalým příkazem z účtu v jakékoliv bance
  • hotově ve stravovací kanceláři ŠJ, platební terminál
 13. Přeplatky

  Přeplatky za odhlášené obědy během školního roku jsou u inkasní platby odečítány v následujícím měsíci, u trvalých příkazů jsou vráceny zpět na účet strávníka, uvedeného na přihlášce (po skončení školního roku - červenec).

  Vrácení přeplatků žákům v hotovosti pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců.