Provozní řád, přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování.doc  -  dokument ve formátu WORD

1. Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé, zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci.
Každá skupina strávníků  má  v jídelně vyhrazený prostor a stanovenou výdejní dobu k odběru  stravy :
                 cizí strávníci                   od  11:00  do  11,45 hod
                 žáci ZŠ                             od  11:45  do  13:55 hod
                 do jídlonosičů                 od   11:00  do- 11:45 hod.    
                 výdej obědů  končí                                  13:55 hod.    
Vzhledem k velkému počtu dětí v 1.tř. důrazně upozorňujeme cizí strávníky na nutnost respektovat výdejní dobu obědů pro jednotlivé kategorie.

                  Od 11:45 hod je hlavní prostor jídelny vyhrazen pouze pro žáky ZŠ

 2. Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku ve stravovací kanceláři školní jídelny. Uvedené údaje jsou použity do matriky školní jídelny dle §2, vyhlášky č.364/2005  o vedení dokumentacezákona č.101/2000 Sb.,    o ochraně osobních údajů.

 3. Dozor v jídelně  (zam.ŠJ a vychovatelky ŠD) dbá  na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.

 4. Podle zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) stanoví ředitelka školní jídelny  podmínky stravování  - provozní řád. Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem  a respektovat  jednotlivé body. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - § 31, zákon č.561/2004 Sb.,školský zákon

 5. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování  má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně provozních nákladů).

V případě onemocnění si neodhlášený strávník může první den nemoci vyzvednout  objednaný oběd a přesnídávku    do  jídlonosiče (používání skleněných  nádob je zakázané), který si rozloží na tác u výdejního místa   ve stanovenou dobu: 11:15 –11:45  hod. Další dny nemoci lze odebírat stravu pouze za plnou cenu.

 6. Každý strávník  si po zaplacení obědů (před začátkem měsíce)  zakoupí kreditní kartu nutnou pro výdej stravy, kterou je povinen používat při odebírání stravy.

 7. V případě zapomenutí kreditní karty poskytuje školní jídelna  náhradní stravovací lístek
    -  pro žáky 1.tříd ve stravovací kanceláři,
    -  ostatní strávníci si podle pokynů u terminálu sami vytisknou náhradní stravenku.
V průběhu každého měsíce je možné odebrat zdarma 2 náhradní stravenky, další jsou v ceně 2 Kč (částka je automaticky odečtena z účtu strávníka).

 8. Poškozená kreditní karta se nesmí používat ve snímačích neboť dochází k poruchám těchto přístrojů.
Strávník s poškozenou kartou je povinen zakoupit si kartu novou.

 9. Použité kreditní karty nelze vracet a vyžadovat zpět zaplacenou částku  40,-Kč.

10. Přihlašování a odhlašování stravy na následující den (pondělí - pátek)  lze telefonicky, na e-mail adrese , na www stránce, osobně u okénka  ve stravovací kanceláři  nebo přes internet.  Vždy však  do 13 hod.
Pro komunikaci po internetu je potřeba vyplnit přihlášku  - viz  text v odd. komunikace po internetu a odevzdat ji ve stravovací kanceláři.

11Objednávání - změna čísla obědů (automaticky po zaplacení stravného. je přihlášen oběd č.1) lze provádět stravovací kartou ve snímači v jídelně nebo přes internet.  Vždy však do 14 hod.(pondělí - pátek) na druhý následující den a na další dny.

 12. Žáci od 11 let a ostatní strávníci  si mohou  vybrat ze tří  jídel (2 klasická a 1 zeleninový salát s masem nebo rybou, šunkou, sýrem, vejcem a pečivem)  podle jídelního lístku a objednat si  jídlo č.2  nebo č.3 v objednávkovém  terminálu nebo po internetu   na druhý následující den ( např. v  Po  obj. St , v Út obj. Čt adt.) a na další dny.
 Oběd č. 1 je po provedené platbě  automaticky přihlášené bez objednávání.

13. Před odebráním stravy si každý strávník v kontrolním snímači zjistí jaké jídlo má objednané a podle toho se řadí k výdejnímu okénku  č.1 nebo č.2.
Oběd č.3 se vydává u okénka spolu s obědem č. 2

14.  Platba stravného :

  dot. cena (provoz.nákl.hradí stát) plná cena(+ provoz.náklady + DPH) 
svačina    14,-   Kč
žáci 7 – 10 let 30,-    Kč      
 norma masa            70g            
51,-   Kč
žáci 11 – 14 let 32,-    Kč
norma masa              80g
53,-   Kč
žáci nad 15 let  34,-    Kč
norma masa              90g
55,-   Kč
zaměstnanci ZŠ norma masa               90g  38,-   Kč
cizí strávníci (jídlonosiče) norma masa             100g  65,-   Kč
cizí strávníci (konzumace v jídelně)  norma masa              100g  69,-   Kč

V ceně oběda je porce  polévky, hlavní jídlo, podle jídelního lístku 1 porce zeleninového salátu (100g), nebo ovoce, případně 1 porce moučníku a 1 sklenice nápoje (0,2L).
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě v době výdeje.

Platbu stravného je možné provádět těmito způsoby (vždy před začátkem měsíce) :

- povolením inkasa z účtu v jakékoliv bance,
- trvalým příkazem z účtu v  jakékoliv bance,
- hotově ve stravovací  kanceláři ŠJ.

15. Přeplatky za odhlášené obědy během školního roku jsou u inkasní platby odečítány v následujícím měsíci, u trvalých příkazů jsou vráceny zpět na účet  strávníka (po skončení škol.roku-červenec).
Vrácení přeplatků žákům v hotovosti pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců.


 

 

 

 

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené
v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014.
Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II Nařízení.
Seznam alergenů:
1 - obiloviny obsahující lepek
3 - vejce a výrobky z nich
4 - ryby a výrobky z nich
7 - mléko a výrobky z něj
8 - suché skořápkové plody
9 - celer a výrobky z něj
10 - hořčice a výrobky z ní

 Dietní stravování dětí a  žáků
                                                      

Školní jídelna připravuje pro
děti v MŠ a žáky ZŠ dietní stravu.
Podle novely  Vyhlášky č.17/2015 Sb.o školním stravování spolupracuje ŠJ s kvalifikovanou nutriční terapeutkou,  která 
garantuje  dietní stravování.

Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické  lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdrav.stavu.

U bezlepkové diety je zvýšená finanční norma na potraviny:
žáci 7-10 let  ...   33,-Kč
žáci 11-15 let  ... 35,-Kč
žáci nad 15 let ...37,-Kč

Provozní doba ve stravovací kanceláři: 

v týdnu od 24.8.-28.8.2020
7 - 11 hod   12 - 15 hod
v  Po  31.8.  do 16 hod

běžný provoz ve šk.roce 
 denně  11:00 - 13:50 hod


Osobní údaje strávníků - GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".  
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od   7 do 14 hod.
Další informace poskytneme na telefonním čísle. 544 210 529, sjnovoli@volny.cz.  
                                                           

 

Vyhledat v textu

24. 2. Matěj

Zítra: Liliana

 

foot.png