Drobečková navigace

Úvod > Provoz > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Jírova 2609/2
628 00 Brno

Základní účel zřízení - školní stravování pro Základní školu Novolíšeňská 10
Hlavní činnost - školní stravování
Doplňková činnost - obědy pro veřejnost, pořádání akcí, catering

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace
  Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace
  Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen) 11:00 - 13:50

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 544 210 529

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolnijidelna-brno.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace
  Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny  sjnovoli@skolnijidelna-brno.cz
  sjnovoli@volny.cz

 • 4.8 Datová schránka

  fb4k88s

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51831621/0100

6. IČO

49466887

7. DIČ

CZ49466887, je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sjnovoli@skolnijidelna-brno.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): fb4k88s

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace; Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.