Detaily stravování, ceník

Při přihlášení ke školnímu stravování v zařízení školního stravování vstupuje zákonný zástupce nezletilého strávníka, popř.zletilý strávník, se školním zařízením do právního vztahu a obě strany se tak zavazují  k poskytování/odběru stravovácích služeb dle právních předpisů (zákon č.561/2004 Sb.,školský zákon a vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování) a rovněž dle pokynů stanovených vnitřními předpisy školní jídelny (provozní řád ŠJ).

Shrnutí nejdůležitějších informací :

  • kategorie strávníků již nejsou rozděleny na I. st., II. st. a III. st., ale jsou zařazováni do skupin podle věku žáka      tj. cituji :
    ... do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9 - 30.8.),
    ve kterém dosahují věku 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let.
  • první den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) ... má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Nabízíme dva druhy klasických  jídel a třetím jídlem je zeleninový salát s masem nebo rybou,vajíčkem,šunkou,sýrem apod. s pečivem. Objednávka  se provádí na terminálu v prostorách jídelny nebo pomocí internetu. Výběr jídla (do 14 hod) je možné  zvolit na druhý následující den a na další dny.

Výdej stravy probíhá s použitím kreditních karet a po uhrazení platby na účet Školní jídelny : 51831621/0100
vždy před začátkem stravovacího období (doporučujeme provádět  platbu k 20.dni v měsíci na následující měsíc).

Platby je možno provádět :

  • Trvalým příkazem z účtu strávníka v kterékoliv bance s variab.symbolem přiděleným ŠJ
  • Formou inkasa ze sporožirového účtu strávníka v ČS na sběrný účet ŠJ  v ČS (100136001/0800)
  • Hotovostní platbou ve strav.kanceláři ŠJ

Ceny obědů a norma masa v syrovém stavu

přesnídávka 14,-  Kč   
7-10 let 27,-  Kč 0,07 kg
11-14 let 29,-  Kč 0,08 kg
15 a více let 31,-  Kč 0,09 kg
zaměstnanci školy - konzumace v jídelně (včetně 15% DPH) 34,-  Kč  0,09 kg
cizí strávníci - konzumace v jídelně (včetně 15% DPH) 63,-  Kč 0,10 kg
cizí strávníci - do jídlonosiče (včetně 15 % DPH) 57,-  Kč 0,10 kg
firemní stravování  (včetně 15 % DPH) 59,-  Kč 0,10 kg

 

 Vzhledem ke zvyšování ceny potravin je nutné  zvýšení ceny stravy od 1.1.2018 (viz. Aktuální zprávy)

 

 

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené
v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014.
Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II Nařízení.
Seznam alergenů:
1 - obiloviny obsahující lepek
3 - vejce a výrobky z nich
4 - ryby a výrobky z nich
7 - mléko a výrobky z něj
8 - suché skořápkové plody
9 - celer a výrobky z něj
10 - hořčice a výrobky z ní

 Dietní stravování dětí a  žáků
                                                      

Školní jídelna připravuje pro
děti v MŠ a žáky ZŠ dietní stravu.
Podle novely  Vyhlášky č.17/2015 Sb.o školním stravování spolupracuje ŠJ s kvalifikovanou nutriční terapeutkou,  která 
garantuje  dietní stravování.

Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické  lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdrav.stavu.

U bezlepkové diety je zvýšená finanční norma na potraviny:
žáci 7-10 let  ...   30,-Kč
žáci 11-15 let  ... 32,-Kč
žáci nad 15 let ...34,-Kč

Provozní doba ve stravovací kanceláři

běžný provoz ve šk.roce 
 denně  11,15 - 13,50 hod


Osobní údaje strávníků - GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".  
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od   7 do 14 hod.
Další informace poskytneme na telefonním čísle. 544 210 529, sjnovoli@volny.cz.  
                                                           

 

Vyhledat v textu

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

 

foot.png