Drobečková navigace

Úvod > Provoz

Detaily stravování, ceník

Nabízíme dva druhy klasických jídel a třetím jídlem je zeleninový salát s masem nebo rybou, vajíčkem, šunkou, sýrem apod. s pečivem.

Ceny obědů a norma masa v syrovém stavu

Žáci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku (od 1.9 - 31.8.), ve kterém dosahují věku 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let.

přesnídávka 15,-  Kč   
7-10 let 32,-  Kč 0,07 kg
11-14 let 34,-  Kč 0,08 kg
15 a více let 36,-  Kč 0,09 kg
zaměstnanci školy - konzumace v jídelně (včetně 10% DPH) 37,-  Kč  0,09 kg
cizí strávníci - konzumace v jídelně (včetně 10% DPH) 78,-  Kč 0,10 kg
cizí strávníci - do jídlonosiče (včetně 15 % DPH) 75,-  Kč 0,10 kg
firemní stravování - odvoz (včetně 15 % DPH) 78,-  Kč 0,10 kg

První den nemoci lze vydat oběd domů, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť (podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Objednávání obědů

Objednávku lze provést

 • na terminálu v prostorách jídelny
 • prostřednictvím internetu

Výběr jídla je možné zvolit do 14 hod na druhý následující den a na další dny.

Výdej stravy probíhá s použitím kreditních karet, nebo čipů nabitých po provedení platby.

Způsoby platby

Platby je možno provádět:

 • Trvalým příkazem z účtu strávníka v kterékoliv bance s variabilním symbolem přiděleným ŠJ

 • Formou inkasa z účtu strávníka na účet ŠJ v KB (51831621/0100)

 • Hotovostní platbou ve strav. kanceláři ŠJ

Platbu provádějte vždy před začátkem stravovacího období (doporučujeme k 20.dni v měsíci na následující měsíc).

 

Při přihlášení ke školnímu stravování v zařízení školního stravování vstupuje zákonný zástupce nezletilého strávníka, popř. zletilý strávník, se školním zařízením do právního vztahu a obě strany se tak zavazují  k poskytování/odběru stravovacích služeb dle právních předpisů (zákon č.561/2004 Sb. školský zákon a vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování) a rovněž dle pokynů stanovených vnitřními předpisy školní jídelny (provozní řád ŠJ).

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (GDPR) zpracovává ŠJ osobní údaje strávníka na základě plnění právní povinnosti (jméno a příjmení, datum narození k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu oprávněného zájmu správce (e-mail, telefon z důvodu kontaktu a bankovní účet pro identifikaci plateb a vratky přeplatků).
ŠJ zpracovává poskytnuté údaje po dobu využívání poskytování služeb + 12 měsíců po ukončení z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Strávník byl poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR má právo  požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, požadovat výmaz těchto osobních údajů.

Seznam alergenů

 • 1 - obiloviny obsahující lepek
 • 3 - vejce a výrobky z nich
 • 4 - ryby a výrobky z nich
 • 7 - mléko a výrobky z něj
 • 8 - suché skořápkové plody
 • 9 - celer a výrobky z něj
 • 10 - hořčice a výrobky z ní

Dietní stravování dětí a žáků

Školní jídelna připravuje pro děti v MŠ a žáky ZŠ dietní stravu. ŠJ spolupracuje s kvalifikovanou nutriční terapeutkou, která garantuje dietní stravování.

Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdravotním stavu.

U bezlepkové diety je zvýšená finanční norma na potraviny:

 • žáci 7-10 let: 35,-Kč
 • žáci 11-15 let: 37,-Kč
 • žáci nad 15 let: 39,-Kč