Detaily stravování, ceník

Nabízíme dva druhy klasických jídel a třetím jídlem je zeleninový salát s masem nebo rybou, vajíčkem, šunkou, sýrem apod. s pečivem.

Ceny obědů a norma masa v syrovém stavu

Žáci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku (od 1.9 - 31.8.), ve kterém dosahují věku 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let.

přesnídávka 14,-  Kč   
7-10 let 30,-  Kč 0,07 kg
11-14 let 32,-  Kč 0,08 kg
15 a více let 34,-  Kč 0,09 kg
zaměstnanci školy - konzumace v jídelně (včetně 10% DPH) 35,-  Kč  0,09 kg
cizí strávníci - konzumace v jídelně (včetně 10% DPH) 69,-  Kč 0,10 kg
cizí strávníci - do jídlonosiče (včetně 15 % DPH) 65,-  Kč 0,10 kg
firemní stravování - odvoz (včetně 15 % DPH) 66,-  Kč 0,10 kg

První den nemoci lze vydat oběd domů, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť (podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Objednávání obědů

Objednávku lze provést

  • na terminálu v prostorách jídelny
  • prostřednictvím internetu

Výběr jídla je možné zvolit do 14 hod na druhý následující den a na další dny.

Výdej stravy probíhá s použitím kreditních karet, nabitých po provedení platby.

Způsoby platby

Platby je možno provádět:

  • Trvalým příkazem z účtu strávníka v kterékoliv bance s variabilním symbolem přiděleným ŠJ

  • Formou inkasa z účtu strávníka na účet ŠJ v KB (51831621/0100)

  • Hotovostní platbou ve strav. kanceláři ŠJ

Platbu provádějte vždy před začátkem stravovacího období (doporučujeme k 20.dni v měsíci na následující měsíc).

 

Při přihlášení ke školnímu stravování v zařízení školního stravování vstupuje zákonný zástupce nezletilého strávníka, popř. zletilý strávník, se školním zařízením do právního vztahu a obě strany se tak zavazují  k poskytování/odběru stravovacích služeb dle právních předpisů (zákon č.561/2004 Sb. školský zákon a vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování) a rovněž dle pokynů stanovených vnitřními předpisy školní jídelny (provozní řád ŠJ).

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (GDPR) zpracovává ŠJ osobní údaje strávníka na základě plnění právní povinnosti (jméno a příjmení, datum narození k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu oprávněného zájmu správce (e-mail, telefon z důvodu kontaktu a bankovní účet pro identifikaci plateb a vratky přeplatků).
ŠJ zpracovává poskytnuté údaje po dobu využívání poskytování služeb + 12 měsíců po ukončení z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Strávník byl poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR má právo vzít případný souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu organizace, požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, požadovat výmaz těchto osobních údajů.

 

Seznam alergenů

1 - obiloviny obsahující lepek

3 - vejce a výrobky z nich

4 - ryby a výrobky z nich

7 - mléko a výrobky z něj

8 - suché skořápkové plody

9 - celer a výrobky z něj

10 - hořčice a výrobky z ní

Dietní stravování dětí a žáků

Školní jídelna připravuje pro děti v MŠ a žáky ZŠ dietní stravu. ŠJ spolupracuje s kvalifikovanou nutriční terapeutkou, která garantuje  dietní stravování.

Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdravotním stavu.

U bezlepkové diety je zvýšená finanční norma na potraviny:

  • žáci 7-10 let: 33,-Kč
  • žáci 11-15 let: 35,-Kč
  • žáci nad 15 let: 37,-Kč

Provozní doba ve stravovací kanceláři

  • denně  11:00 - 13:50 hod

Osobní údaje strávníků - GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů". Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od   7 do 14 hod. Další informace poskytneme na telefonním čísle. 544 210 529, nebo na sjnovoli@volny.cz

Vyhledat v textu

1. 8. Oskar

Zítra: Gustav

 

foot.png