Detaily stravování, ceník

Při přihlášení ke školnímu stravování v zařízení školního stravování vstupuje zákonný zástupce nezletilého strávníka, popř.zletilý strávník, se školním zařízením do právního vztahu a obě strany se tak zavazují  k poskytování/odběru stravovácích služeb dle právních předpisů (zákon č.561/2004 Sb.,školský zákon a vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování) a rovněž dle pokynů stanovených vnitřními předpisy školní jídelny (provozní řád ŠJ).

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (GDPR) zpracovává ŠJ osobní údaje strávníka na základě plnění právní povinnosti (jméno a příjmení, datum narození k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu oprávněného zájmu správce (e-mail,telefon z důvodu kontaktu a bankovní účet pro identifikaci plateb a vratky přeplatků).
ŠJ zpracovává poskytnuté údaje po dobu využívání poskytování služeb + 12 měsíců po ukončení z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Strávník byl poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR má právo vzít případný souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu organizace, požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, požadovat výmaz těchto osobních údajů.

Shrnutí nejdůležitějších informací :

  • kategorie strávníků již nejsou rozděleny na I. st., II. st. a III. st., ale jsou zařazováni do skupin podle věku žáka      tj. cituji :
    ... do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9 - 30.8.),
    ve kterém dosahují věku 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let.
  • první den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) ... má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Nabízíme dva druhy klasických  jídel a třetím jídlem je zeleninový salát s masem nebo rybou,vajíčkem,šunkou,sýrem apod. s pečivem. Objednávka  se provádí na terminálu v prostorách jídelny nebo pomocí internetu. Výběr jídla (do 14 hod) je možné  zvolit na druhý následující den a na další dny.

Výdej stravy probíhá s použitím kreditních karet a po uhrazení platby na účet Školní jídelny : 51831621/0100
vždy před začátkem stravovacího období (doporučujeme provádět  platbu k 20.dni v měsíci na následující měsíc).

Platby je možno provádět :

  • Trvalým příkazem z účtu strávníka v kterékoliv bance s variab.symbolem přiděleným ŠJ
  • Formou inkasa z  účtu strávníka na účet ŠJ  v KB (51831621/0100)
  • Hotovostní platbou ve strav.kanceláři ŠJ

Ceny obědů a norma masa v syrovém stavu

přesnídávka 14,-  Kč   
7-10 let 30,-  Kč 0,07 kg
11-14 let 32,-  Kč 0,08 kg
15 a více let 34,-  Kč 0,09 kg
zaměstnanci školy - konzumace v jídelně (včetně 10% DPH) 35,-  Kč  0,09 kg
cizí strávníci - konzumace v jídelně (včetně 10% DPH) 69,-  Kč 0,10 kg
cizí strávníci - do jídlonosiče (včetně 15 % DPH) 65,-  Kč 0,10 kg
firemní stravování  odvoz (včetně 15 % DPH) 66,-  Kč 0,10 kg

 

 

 

 

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené
v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014.
Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II Nařízení.
Seznam alergenů:
1 - obiloviny obsahující lepek
3 - vejce a výrobky z nich
4 - ryby a výrobky z nich
7 - mléko a výrobky z něj
8 - suché skořápkové plody
9 - celer a výrobky z něj
10 - hořčice a výrobky z ní

 Dietní stravování dětí a  žáků
                                                      

Školní jídelna připravuje pro
děti v MŠ a žáky ZŠ dietní stravu.
Podle novely  Vyhlášky č.17/2015 Sb.o školním stravování spolupracuje ŠJ s kvalifikovanou nutriční terapeutkou,  která 
garantuje  dietní stravování.

Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické  lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdrav.stavu.

U bezlepkové diety je zvýšená finanční norma na potraviny:
žáci 7-10 let  ...   33,-Kč
žáci 11-15 let  ... 35,-Kč
žáci nad 15 let ...37,-Kč

Provozní doba ve stravovací kanceláři: 

v týdnu od 24.8.-28.8.2020
7 - 11 hod   12 - 15 hod
v  Po  31.8.  do 16 hod

běžný provoz ve šk.roce 
 denně  11:00 - 13:50 hod


Osobní údaje strávníků - GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".  
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od   7 do 14 hod.
Další informace poskytneme na telefonním čísle. 544 210 529, sjnovoli@volny.cz.  
                                                           

 

Vyhledat v textu

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav

 

foot.png