UPOZORNĚNÍ

     od 18.11.2020 začne  probíhat v ZŠ prezenční výuka žáků 1. a 2.tř.
              žáci nejsou automaticky přihlášení ke stravování, 
     je potřeba provést přihlášení a výběr obědu nejpozději v pondělí
    16.11.2020 do 13 hod.

     Nadále platí možnost odebírat obědy do jídlonosiče pro ostatní žáky,
     kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci mají
     možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat do jídlonosiče
     v určeném časovém rozpětí:


                žáci   I. a II. stupně     od 13:00  do  13:45 hod

            ----------------------------------------------------------------------------------               

od 30.11.   je povolena přítomnost žáků celého 1.stupně ZŠ,
                  žáků 9.ročníku ZŠ a žáků 6. - 8. ročníku ZŠ v režimu
                  střídání celých tříd po týdnu ( rotační výuka)

                  žáci v prezenční výuce se stravují podle rozvrhu ZŠ
                                         11:45 - 13:45 hod

                  žáci v distanční výuce si mohou odebírat oběd
                  do jídlonosiče v době 

                                          13:45 - 14:00 hod

                          


        -------------------------------------------------------------------


změna ve výdeji obědů pro cizí strávníky:


od 11:00 do 11:45 hod. jídlonosiče
 
od 11:45 je jídelna jen pro žáky ZŠ

od 13:45 výdej pro žáky v distanční výuce
                do jídlonosičů

         konec výdeje obědů ve 14:00 hod


  
Informace o alergenech ve stravě

 

sazebník za poskytování informací.pdf


Příloha č. 6 D.8-23.pdf

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené
v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014.
Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II Nařízení.
Seznam alergenů:
1 - obiloviny obsahující lepek
3 - vejce a výrobky z nich
4 - ryby a výrobky z nich
7 - mléko a výrobky z něj
8 - suché skořápkové plody
9 - celer a výrobky z něj
10 - hořčice a výrobky z ní

 Dietní stravování dětí a  žáků
                                                      

Školní jídelna připravuje pro
děti v MŠ a žáky ZŠ dietní stravu.
Podle novely  Vyhlášky č.17/2015 Sb.o školním stravování spolupracuje ŠJ s kvalifikovanou nutriční terapeutkou,  která 
garantuje  dietní stravování.

Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické  lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdrav.stavu.

U bezlepkové diety je zvýšená finanční norma na potraviny:
žáci 7-10 let  ...   33,-Kč
žáci 11-15 let  ... 35,-Kč
žáci nad 15 let ...37,-Kč

Provozní doba ve stravovací kanceláři: 

v týdnu od 24.8.-28.8.2020
7 - 11 hod   12 - 15 hod
v  Po  31.8.  do 16 hod

běžný provoz ve šk.roce 
 denně  11:00 - 13:50 hod


Osobní údaje strávníků - GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".  
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od   7 do 14 hod.
Další informace poskytneme na telefonním čísle. 544 210 529, sjnovoli@volny.cz.  
                                                           

 

Vyhledat v textu

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav

 

foot.png